กรณีศึกษา


โครงการ DLT เพื่อระบบการคมนาคมแห่งชาติ
ชนิดโมดูล:T1 & T333
2016
ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับการติดตามและเข้าถึงการควบคุม สำหรับยานพาหนะหลากหลายประเภท ได้รับการปรับปรุงขึ้นเพื่อระบบการจัดการการคมนาคมของประเทศไทย