กรณีศึกษา

44 เครื่องติดตาม GPS รถแท็กซี่สำหรับรัฐบาลไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์: T333
ประเทศไทย, 2017
Meitrack ขอแนะนำโซลูชั่นเครื่องติดตาม GPS รถแท็กซี่ให้กับรัฐบาลไทย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการให้บริการของรถแท็กซี่ไปด้วย โดยรถแท็กซี่จะได้รับการติดตั้งเครื่องติดตาม T333 พร้อมเครื่องอ่านการ์ดแม่เหล็ก มิเตอร์วัดระยะทางและกล้อง รถแท็กซี่เหล่านี้จะขับขี่โดยผู้ขับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์ตรวจสอบของรัฐบาลจะสามารถระบุตำแหน่งของรถได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และดำเนินการได้ในทันที

55 เครื่องติดตาม GPS สำหรับฝูงรถผสมคอนกรีต
ชื่อผลิตภัณฑ์: T333
ประเทศไทย, 2017
รถผสมคอนกรีตของไทยที่ได้รับการติดตั้งเครื่องติดตาม T333 พร้อมเครื่องอ่านการ์ดแม่เหล็ก เซนเซอร์เดินหน้าและถอยหลัง ข้อมูลทั้งหมด เช่น ความเร็วในการขับขี่ การเร่งความเร็ว การเบรก เวลาจอดนิ่งและเวลาที่เดินทางมาถึงจะถูกรวบรวมขึ้นมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขับขี่ สามารถใช้เพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปล่อยรถ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

66 กล้องบันทึกวิดีโอวงจรปิดเคลื่อนที่สำหรับรถหุ้มเกราะธนาคารs
ชื่อผลิตภัณฑ์: MD511H MDVR
ประเทศมาเลเซีย, 2018
ภายในรถหุ้มเกราะธนาคาร กล้องบันทึกวิดีโอเคลื่อนที่ MD511H จะเชื่อมต่อกับกล้อง 4 ตัว โซลูชั่นของวิดีโอวงจรปิดนั้นจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตทำการสตาร์ทรถได้เท่านั้น หากประตูรถถูกเปิดออกโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรถถูกจี้ชิงทรัพย์ ศูนย์ตรวจสอบจะสามารถทำการติดตามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรถยนต์ ด้วยการตัดการทำงานของเครื่องยนต์จากระยะไกล เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของรถยนต์ และสามารถจัดการได้ในทันทีเพื่อลดการสูญเสียได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

77 เครื่องติดตาม GPS ในไซต์งานก่อสร้าง
ชื่อผลิตภัณฑ์: T366
ประเทศอิรัก, 2018
ด้วยการติดตั้งเครื่องติดตาม GPS บนรถบรรทุก จะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงไซต์งานก่อสร้างเพื่อทำงานเฉพาะอย่างได้เท่านั้น ผู้จัดการฝูงรถจะได้รับสัญญาณแจ้งเตือนทันที ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจสอบพบว่ารถยนต์เดินทางออกนอกขอบเขตที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานได้จากการรวบรวมข้อมูล: ความเร็วในการขับขี่ การเร่งความเร็ว การเบรก เวลาจอดนิ่ง การเร่ง และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง จากการตรวจสอบอื่น ๆ